Disclaimer

Minicamping de Vlegel neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/ of onvolkomenheden voorkomen. De Vlegel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van minicamping de Vlegel is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Op deze website, privacyverklaring en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.