Privacy & cookie statement

Privacyverklaring de Vlegel.

Via deze privacyverklaring informeert “minicamping De Vlegel”, gevestigd aan de Dishoekseweg 39 te 4371NB Koudekerke, je over de wijze waarop er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Contact gegevens

www.minicampingdevlegel.nl

Dishoekseweg 39

4371NB Koudekerke

0118551445

 Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt en waarom?

Minicamping de Vlegel verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum

Deze gegevens worden om de volgende redenen bewaard:

 • Het kunnen beantwoorden van gestelde vragen
 • Het verzenden van een bevestiging over gemaakte afspraken
 • Het kunnen boeken van uw reservering
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het kunnen informeren bij wijzigingen in onze diensten of producten
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het bijhouden van een nachtregister
 • Het kunnen verzenden van een nieuwsbrief
 • Om onze dienstverlening en onze gastvrijheid voor u te kunnen optimalizeren

De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘overeenkomst’ en/ of wettelijke bewaartermijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van gegevens met anderen.

We delen uw gegevens alleen met derden als dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Minicamping de Vlegel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Wij bewaren de gegevens zolang als nodig is om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor persoonsgegevens: 8 jaar. Reden: wettelijke bewaartermijn.

Cookies

Minicamping de Vlegel maakt op haar website gebruik van technische en functionele cookies. Er worden alleen analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor het kunnen optimaliseren ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe zit het met de beveiliging?

Minicamping de Vlegel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wat zijn jouw privacy rechten?

Op grond van de wet heeft u verschillende rechten. U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die wij van u verwerken, om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als u gebruik wilt maken van één van deze rechten neem dan contact met ons op via het contact formulier op de website of rechtstreeks via: info@minicampingdevlegel.nl

Wij behandelen uw verzoek zo snel mogelijk. Mocht de beantwoording van uw verzoek meer tijd kosten, dan informeren we u hierover binnen een maand. Het kan namelijk zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn langer wordt.

Naast bovenstaande rechten staat het u altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bij wie kunt u terecht voor vragen?

Uiteraard bent u vrij om vragen te stellen over de privacyverklaring en de door ons verwerkte persoonsgegevens. Mochtue vragen of opmerkingen hebben dan kunt u daarvoor terecht bij info@minicampingdevlegel.nl.

Laatst bijgewerkt op 23-11-2020